Plan lekcji
Oddziały
0a 1a 2a 3a 4a 4b 5a 6a 6b 7a 2G 3G
Nauczyciele
K.Bober (KB) M.Bojda (MB) S.Budz (SB)
P.Czech (PC) W.Filar (WF) J.Hareńczyk (JH)
B.Kluk (BK) I.Kubin (IK) A.Kukuła (AK)
M.Lasiak (ML) A.Łukaszczyk (AŁ) B.Pilch (BP)
M.Radlińska (MR) D.Rafałko-Barnowska (DR) J.Rutkowski (JR)
E.Sakowicz (ES) A.Salnikow (AS) K.Sikorska (KS)
J.Strączek-Bojda (JS) A.Timek (AT) G.Warot (GW)
P.Worwa (PW) P.Zwijacz (PZ)